Léčitelské kurzy

6. dubna 2010 v 14:36 | Merlinus

Kurzy - www.reiki-mistr.cz

Reiki

Reiki Usui Ryoho

   Reiki je léčebný systém, který uzdravuje nejen fyzické tělo, ale zasahuje i do hlubších struktur naší osobnosti, tedy do mentální a emocionální. Reiki znamená v japonštině "vesmírná energie" a tak používání Reiki je vlastně využívání neomezeného energetického potenciálu vesmíru. Tato energie je vysoce inteligentní, takže pro její aplikaci nemusíme mít žádné medicínské vzdělání. Ona stejně jako voda ve spojených nádobách - vyrovnávající své hladiny na stejnou úroveň - naplňuje nejdříve místa v těle s největším deficitem a pak postupně naplní celé tělo svojí životadárnou silou. Tím je uzdravuje, neboť většina nemocí je způsobována právě nedostatkem energie v organizmu. K tomuto energetickému deficitu dochází z mnohých nedobrých psychických projevů, jakými jsou například závist, nespokojenost, hněv, sklíčenost, zloba, stres, které přirozený tok energie blokují. Dostatek energie a zdraví přinášejí do života naopak pozitivní emoce a myšlení, jakými jsou radost ze života, láska k ostatním lidem, naděje, optimismus, apod. Reiki pomáhá pochopit, že jsou to právě naše myšlenky a pocity, které určují náš zdravotní stav a formují náš život a náš svět. Můžeme tedy závěrem říci, že Reiki je z těchto důvodů nejen univerzální léčebný systém, ale stejnou měrou i cesta sebepoznání, sebezdokonalování, přinášející do života štěstí, harmonii, lásku a v neposlední řadě tolik potřebné zdraví.

Seminář 1. stupně Reiki

Na semináři se seznámíte s historií a vývojem Reiki. V teoretické části se naučíte metodám a zásadám používání energie Reiki a v praktické části léčení sebe i druhých nejen přikládáním rukou, ale i bezkontaktní prací. Naučíte se též správně relaxovat, harmonizovat své tělo i mysl, zvyšovat svojí energii a vitalitu, chránit se proti nežádoucím vlivům cizích lidí a okolního prostředí. Dobrovolnou a bezplatnou součástí semináře je výuka základů Vysokého duchovního učení St. Germaina a Ježíše Krista a základních esoterických pojmů a zásad.

Cena: 1.500 Kč
Kurz 2 dny (sobota, neděle: cca 9 hod. - 15 hod. ) 


Seminář 2. stupně Reiki
Obsahem semináře 2. stupně je zasvěcení do třech symbolů Reiki, které práci s energií mnohonásobně umocní, urychlí a prohloubí. Pomocí a prostřednictvím těchto symbolů budete léčit příčiny nemocí přímo v mentální sféře, kde vznikly, naučíte se zesilovat energetický tok Reiki a cíleně jej směrovat, léčit na dálku bez omezení vzdálenosti, energeticky a mentálně se spojovat s jinými lidmi, či bytostmi, čistit prostory od negativních energií a entit, odesílat nežádoucí parazitující bytosti a v neposlední řadě též léčit psychické problémy a nežádoucí sklony, či závislosti. Zkrátka zasvěcením do 2. stupně Reiki dostanete do rukou opravdu mocné nástroje, skýtající nekonečné množství uplatnění, ale i experimentování a můžete se směle vydat vlastní cestou...

Dobrovolnou a bezplatnou součástí semináře Reiki 2. stupně je prohloubení znalostí Vysokého duchovního učení St. Germaina a Ježíše Krista, včetně významu a používání sedmi paprsků Univerza.

Cena: 2.500 Kč
Kurz 1 den (9 hod. - 16 hod. ) 


Seminář 3. stupně Reiki
Na tomto stupni Reiki budete iniciováni mistrovskou energií - stanete se Mistrem Reiki, oprávněným používat nejen tento titul, ale i velmi silný mistrovský symbol, který veškerou léčebnou práci s Reiki naprosto nedocenitelně umocňuje. 3. stupeň Reiki vám zvýší energetický potenciál na nejvyšší možnou úroveň v rámci Univerzálních zákonů a individuálního plánu pro vaši inkarnaci. 

Dobrovolnou a bezplatnou součástí semináře je zasvěcení do vysokých duchovních mysterií.

Cena: 4.500 Kč 
Kurz 1 den (9 hod. - 16 hod. ) 


Seminář 4. stupně Reiki

Tímto mistrovským - učitelským stupněm Reiki budete zasvěceni do systému a rituálu Reiki, kterým můžete učit, zasvěcovat a vést své vlastní žáky. Tato iniciace je určena jen pro lidi, kteří chtějí Reiki zasvětit svůj život a jejichž vibrační a duchovní úroveň má tomu odpovídající kvalitu.

Cena: 9.000 Kč
Kurz 2 dny

Komyo Kai Reiki

   Na rozdíl od Usui Reiki Ryoho, které dříve než se dostalo k nám do Evropy, prošlo nejdříve Hawai a Ameriku, Komyo Kai Reiki prostřednictvím Mistra Hyakuten Inamoto, přišlo z Japonska přímo k nám do Čech. Hyakuten Inamoto je v posloupnosti mistrů Reiki čtvrtý v pořadí, po zakladateli dr. Mikao Usui. Je zde tedy vysoká záruka čistoty předávaného systému. 

   Komyo Kai Reiki je velkým přínosem a obohacením pro cestu a učení Reiki. Kromě naprosto odlišného zasvěcení nám Komyo Kai Reiki nabízí další techniky práce s touto energií. O tomto Reiki se dá říci, že se více zaměřuje na duchovní růst jak žáka, tak i mistra Reiki.

   V posloupnosti mistrů této linie jsem po zakladateli systému Mikao Usuim pátým v pořadí, čehož si velmi vážím. 

Cena:
1.stupeň: 1 500,- Kč
2.stupeň: 2 500,- Kč
3.stupeň (Mistr léčitel): 5 000,-. Kč
4. stupeň (Mistr učitel): 9 000.- Kč


Imara Reiki

   Tato zatím nejdynamičtější forma Reiki přišla na svět díky dvěma pánům - Bartonu Wendelovi a jeho bratru Geofreyovi. Tito bratři byli pro tento účel vybráni Vysokými duchovními bytostmi jakožto prostředníci a šiřitelé této metody, kterou nazvali "Imara", což znamená "více". "Imara Reiki" je tedy "více Reiki".A vskutku se jedná o rozšíření Usuiho systému o velmi účinný nástroj, který je navíc velmi lehce a jednoduše aplikovatelný. Není totiž zapotřebí používat žádné vizualizace, ani symboly, stačí po zasvěcení do systému vyslovit mantru a nechat energii volně plynout..Její působení je velice intenzívní, vychází z rukou v krátkých pulzech, posléze se měnících v energetický vír, přecházející až v energetický vítr. Barevně je tato energie vnímána růžově, či světle zeleně, podobně jako vyzařování srdeční čakry. 

   Největší předností Imara Reiki je schopnost vyřešit problémy, bloky a traumata, jejichž příčiny tkví v minulých životech a v minulosti všeobecně. 

   Imara je druh Reiki s vyšší frekvencí vibračního pole energie, než mají jiné tradiční Reiki systémy. Usui Reiki Ryoho se pohybuje v rozmezí stupnice 1 - 3, Karuna Reiki dosahuje stupně 4, zatímco Imara až na stupni 5.Ve vibračním pásmu je Usuiho Reiki zařazeno v prvním, Karuna Reiki ve druhém, ale Imara Reiki v pásmu třetím.

   Aplikací Imara Reiki probíhá silné duchovní propojení mezi bytostmi Světla, léčitelem a pacientem, což je často vnímno a popisováno v mnoha variacích, od světelných vidění, až po návštěvu, či kontakt vysokých duchovních bytostí. Proto meditace s Imarou pomáhá zprostředkovat poselství z našeho podvědomí, z astrálního, či duchovního světa. 

   Práce s Imarou je snazší, než aplikace Usui Reiki Ryoho, přitom rychlost, intenzita a efektivita ošetření je jednoznačně na straně Imary., která je velkým přínosem pro všechny, kdo pracují s energií, chtějí se dále rozvíjet a pomáhat tak nejen sobě, ale především všem potřebným, kteří pomoc potřebují. 

   Podmínkou zasvěcení je náležitá vibrační úroveň uchazeče, nebo dosažení mistrovského stupně v některém z tradičních Reiki systémů.

Cena:
Mistr učitel: 3500,-

Karuna Ki Reiki

   Karuna-Ki Reiki velice silná a přináší mohutný tok energie, jež protéká a obklopuje léčeného. Karuna-Ki Reiki pracuje prostřednictvím speciálních léčivých symbolů, které mají své specifické působení na jednotlivé zdravotní potíže a je schopná vyvolat velice silné a účinné odezvy organizmu.. Vždy se však stane pouze to, co je pro jednotlivého člověka potřebné a správné, tak aby se dosáhlo a dlouhodobě udržovalo dokonalé a pevné zdraví. 

   Ústřední ideou Karuna Ki - Reiki je soucítění se všemi živými bytostmi, tolik potřebné v dnešní době. Slovo "Karuna" pochází ze sanskrtu a dá se přeložit jako"soucitný skutek lásky". Karuna Ki - Reiki tedy využívá k léčení tu nejvyšší sílu ve vesmíru - lásku. Když léčíme soucítěním a láskou k lidské bytosti, která k nám přišla pro pomoc, nalaďujeme se na nejvyšší aspekt Univerza a využíváme tak jeho neomezený léčivý potenciál. Nezaměňujme však pojem soucitná láska za lítost, která je naopak negativní energií a ještě více by posilovala disharmonii v těle nemocného. 

   Karuna Ki- Reiki je rozšířením Usui Reiki Rioho o nové prvky a léčivé symboly, jako je třeba Laserový paprsek, přinášející úzce směrový, silný tok energie, který můžeme zaměřit do přesně ohraničeného místa a další zcela nové a specifické techniky.

   Karuna - Ki Reiki podporuje celkovou rovnováhu a vnitřní harmonii, umožňuje posílení životní energie, a přispívá ke sjednocení těla, duše a ducha.

Karuna Ki 1. stupeň :
Předání prvních 4 symbolů a manter, za pomocí kterých rozšíříte své možnosti a účinnost léčby a působení. Hluboké léčení, i na skrytých problémech, léčení traumat z minulosti a minulých životů, na příčinách problémů. Rozpuštění negativních vzorů v podvědomí, ochrana před psychickými útoky, vedení ke Světlu, obnovení přirozené rovnováhy. Vývoj dobrých návyků, posílení přirozené lásky, obnovení rovnováhy, spojení se spirituálními bytostmi. Harmonizace čaker, pomoc při soustředěnosti, očista a tvořivost vyššího vědomí. 

Cena: 1 200,- Kč


Karuna Ki 2. stupeň
Na tomto stupni jsou předány další 4 symboly této linie. Hluboké léčení, spojení s vyšším Já, otevření mysli, zlepšení komunikace, uskutečnění cílů, vidění priorit, harmonie, léčení závislostí, osvobození, ovlivňování reality, posilování cílů, léčení Země, harmonizace živlů, důvěra v život, léčení nespavosti, strachů, dosažení nejlepších výsledků, techniky a terapie ošetření. 

Cena: 2.stupeň: 2 400,- Kč


Karuna Ki - Mistr / učitel
Předání Mistrovských symbolů, zasvěcovací techniky. Podrobný manuál, certifikát s pečetí Mistr/učitel.

Cena: 3.stupeň: 4 800,- Kč

Ra-Sheeba

  Ra-Sheeba je staroegyptský léčitelský a zasvěcovací systém, který má s ostatnímy systémy (jako je třebe Reiki ) společné pouze to, že jeho léčivé energie vycházejí ze stejného ( Univerzálního ) zdroje. Jeho transformace je však díky božským bytostem mnohem razantnější, působivější a účinnější. 

  Ra-Sheeba je zasvěcením, působením a nesmírnou pomocí boha Slunce, bohyně Isis, mistrů Velkého centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců, které ani toho největšího skeptika nenechají na pochybách, že tady energie proudí, naplňuje a léčí. 

  Poslední z Faraonů, který v dávných dobách Ra-Sheebu ještě ovládal ovládal, zemřel nečekaně mlád ( násilnou smrtí z ruky své choti ) a nestačil tedy předat zasvěcencům - strážcům Ra-Sheeby zasvěcovací rituál. A tak, jak strážci postupně umírali, mizela i možnost uchovat tento zasvěcovací a léčitelský systém pro další pokolení.

  Vibrace naší planety a kolektivní vibrace lidstva se již natolik zvýšily, že jsme opět připraveni přijmout potřebný vibrační stupeň, který nám opět umožní tuto silnou energii přijmout a s ní také pracovat. 

   Léčení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech - čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních. 

  Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

  Ra-Sheeba není energií Reiki a proto nemusí být zájemce mistrem Reiki. Přesto ale není zasvěcením pro úplné začátečníky a proto doporučuji mít zkušenosti práce s energií a zasvěcení v tomto případě poskytuji pouze v souladu s vibrační úrovní adepta. 

  Ra-Sheebu nezasvěcuji na dálku z důvodů zachování čistoty zasvěcovacích technik i když je tento způsob iniciace teoreticky i prakticky možný.

Cena:
1.stupeň: 2500,-
2.stupeň: 3500,-
3.stupeň (Mistr léčitel): 7000,-. 

Seichim Reiki

  Seichim je léčivá duchovní energie, pocházející z dob prvních faraonů. Byla vyučována a předávána kněžími v chrámech Starého Egypta. Seichim je energie živoucího světla, která člověkem prochází přímo ze zdroje. Byla znovu objevena Patrickem Zieglerem při jeho pobytu v Egyptě. Je to v podstatě starověká a posvátná forma přikládání rukou při léčení. Dá se považovat za "otce" všech léčitelských systémů používajících k léčení ruce. 

Cena:
1.stupeň: 1200,-
2.stupeň (Mistr učitel): 2500,-. 

Shamballa

  Shamballa je multidimenzionální systém léčení a duchovního rozvoje, neboť rovnoměrně zasahuje do všech dimenzí našeho lidského bytí. (Fyzického, emocionálního i mentálního) 

Shamballa v sobě slučuje více druhů energií v jeden mohutný celek: 
1. Univerzální životní energie (reiki)
2. Energie Světla v našem duchovním srdci-naše "JÁ JSEM"(Boží přítomnost v nás)
3. Energie Mistrů Shambally 


Cena:
1.stupeň: 600,- Kč
2.stupeň: 700,- Kč
3.stupeň: 800,- Kč
4.stupeň (Mistr učitel): 1600,- Kč
 

Léčitelská poradna zdarma

6. dubna 2010 v 14:32 | Merlinus
Bylinky
V naší poradně se dočtete, jak léčit Váš konkrétní problém a které přírodní prostředky Vám při léčbě pomohou. Produkty si lze jednoduše objednat a nechat zaslat na dobírku pohodlně až domů. Můžete využít výhodné množstevní slevy.

Poradna zdarma: www.reiki-mistr.cz

Exorcizmus

2. dubna 2010 v 12:01 | Merlinus
Nabízím své služby, dlouholetou praxi a zkušenosti v čištění prostorů a lidí od negativních energií, duchů, démonů. 100 % záruka.

Kontakt na: www.reiki-mistr.cz
 


Reiki - léčení i cesta pro vytrvalé a statečné

2. dubna 2010 v 10:12 | Merlinus
  Nejdříve tu byli obzvláště nadaní jedinci - léčitelé, kteří to prostě měli od Boha. Jako vyjímečný dar - léčit druhé. Ti jsou zde ostatně pořád. No, ale pak přišlo Reiki - báječná - znovuobjevená metoda léčení "pro všechny", kterou sestavil a předal osvícený Mistr Mikao Usui. Všichni, kteří jsme se s touto energií a systémem léčení tenkrát, když byla u nás ještě neznámá, setkali, velmi jsme zajásali. Jak by ne - kdo by nechtěl mít neomezený potenciál léčivé energie, kterou jsme dříve v sobě pracně akumulovali pro druhé. A život šel dál....
   Způsob, kterým se předával tento léčebný systém, mi od počátku připadal dosti komerční, nicméně - když jsem chtěl Reiki používat, nezbylo, než se přizpůsobit - a zaplatit dosti vysoké částky, které - tenkrát u "mistrovského zasvěcení" činilo 50 000 Kč. Pak se ale počet mistrů reiki začal zvyšovat a tím se i snižovaly ceny zasvěcení, na současnou hladinu, která, jak jsem přesvědčen - odpovídá vynaložené energii a času mistra. Mnozí "mistři" však stále chtějí zejména hodně vydělávat a tak se najednou roztrhl pytel s dalšími a dalšími - nově, často velmi uměle vymyšlenými systémy Reiki (které ještě nebyly tak okoukané, a tak skýtaly potenciál dalšího růstu nových zájemců)) A tak tu máme dnes všechny ty - "kundalini, dračí, keltské andělské, květinové, tibetské, a jiné Reiki. A stejně tak začaly "růst" i tituly jednotlivých reiki učitelů - už nestačilo být prostě - mistrem Reiki, aby se odlišili a zvýraznili svoji důležitost, pasovali se už i na "Velmistry" (Jen s úsměvem čekám, kdy se objeví první "Galaktický Vel -Vel- Velmistr")
 Musím se přiznat, že jsem byl zpočátku velmi zvědav, o kolik se tyto nové Reiki systémy liší svojí kvalitou, jak jejich autoři slibují. A tak jsem prošel dalším kolem zasvěcování, do těch systémů, které jsem chtěl vyzkoušet. ... A můj názor a zkušenosti?  - "Když dva dělají totéž - tak to nikdy není totéž." I tyto nové systémy jsou báječné a funkční. Nicméně - to nejdůležitější vždycky bylo, je a bude - otevřenost a vnitřní čistota mistra - učitele -léčitele - reikisty. Jinými slovy - špinavým potrubím čistá voda nepřiteče. Dospěl jsem tedy k závěru - že důležitější, než vlastní sbírka certifikátů a diplomů Reiki na zdi mé pracovny, je snaha o vnitřní růst, očistu ega a celkovou čistotu osobnosti. Jeden z mých  nejoblíbenějších mistrů reiki stále ještě teď pracuje "pouze" s tradičním Usui Reiki Ryoho" - a dosahuje s ním - věřte - nevěřte -  zázračných výsledků. Tak tedy - je dobré pečlivě rozvážit - kterým že to" potrubím necháme k sobě Reiki přitékat".
Ale - to je samozřejmě již jen a jen na svobodné vůli a uvážení toho - kterého...:-)
Hodně štěstí na této cestě, Lásku a Boží požehnání přeje všem - "takový malý bezvýznamný kanál energií Reiki".
Josef 

Více na: www.reiki-mistr.cz

Léčebná pyramida

2. dubna 2010 v 9:58 | Merlinus

pyramida
Léčebná pyramida doplňuje lidské tělo tolik potřebnou energií a dodává mu vitalitu.  Zároveň otevírá, pročišťuje a harmonizuje energetická centra ( čakry ) a energetické dráhy ( meridiány ). Díky tomu dochází ve všech orgánech i jednotlivých buňkách k revitalizaci, regeneraci a následnému dokonalému zdraví a kráse. Tyto pozitivní změny se týkají nejen fyzického těla, ale i citové a mentální stránky člověka. Dochází ke zklidnění duševního stavu, posílení psychické odolnosti a tím k harmonickému prožívání života.  
  Pyramidální energie také ničí zdraví škodlivé viry, bakterie a plísně. Tlumí též zhoubné bujení rakovinných buněk, čímž se stává neocenitelným pomocníkem v boji s touto zákeřnou nemocí.
  Díky hluboké a účinné regeneraci tkání je léčebná pyramida i vynikajícím kosmetickým doplňkem, navracejícím mladistvou svěžest pokožky.
  Pobytem v léčebné pyramidě jsme doplněni energií, občerstveni, plní elánu a chuti do života. 

Více informací na: www. terapiepyramidy.webnode.cz


Kam dál